NAJČASTEJŠIE OTÁZKY NAŠICH ZÁKAZNÍKOV:

image description
Potrebujem na cestu do zahraničia špeciálne povolenie na užívanie vozidla?

Naša spoločnosť ako prenajímateľ vozidla vystaví nájomcovi povolenie na užívanie vozidla v zahraničí v jazyku slovenskom a anglickom.

image description
Potrebujem na cestu do zahraničia špeciálne povolenie na užívanie vozidla?

Na všetky naše vozidlá postačuje vodičské oprávnenie skupiny „B“. Výnimku tvorí skúter 125cm3, na ktorý postačuje vodičské oprávnenie skupiny B ale len na území Slovenska. V zahraničí potrebujete vo väčšine štátov vodičské oprávnenie pre skupinu A1 (výkon do 11kW).

image description
Čo ak si zarezervujem prenájom karavanu, zaplatím zálohu a dva dni pred začiatkom doby prenájmu ochoriem?

V tomto prípade Vám neostáva nič iné, len stornovať rezerváciu alebo objednávku. Storno poplatky sa riadia našimi VOP, ktoré nájdete v sekcii „Požičovňa“. Odporúčame, aby si každý náš zákazník uzatvoril pri objednávke komerčné cestovné poistenie s krytím storna zájazdu. Poisťovňa Vám následne pri preukázaní práceneschopnosti preplatí vzniknutú škodu.

image description
Sú vozidlá havarijne poistené?

Ano, vozidlá máme havarijne poistené pre prípad škody na vozidle. Škoda sa týka mechanického poškodenia vozidla pri nehode. Nepokrýva poškodenie interiéru a podvozku. V prípade poistnej udalosti je potrebné o nehode ihneď informovať prenajímateľa, spísať protokol o nehode vrátane kontaktných údajov druhej poškodenej strany (ak je účastníkom nehody) a privolať na obhliadku políciu. Vzniknutá škoda bude pokrytá z poistenia okrem spoluúčasti, ktorá je vo výške 5% z hodnoty škody, minimálne 166€.

image description
Čo ak ma vykradnú počas pobytu v kempe?

Poistenie vozidla nepokrýva škodu spôsobenú odcudzením vecí umiestnených vo vozidle. Väčšina kempov v EU má však poistku pre takýto prípad. V prípade, že nastane popisovaná škodová udalosť, kontaktujte prosím majiteľa kempu a domáhajte sa náhrady škody.

image description
Čo mám robiť, ak stratím kľúče od vozidla?

V prípade straty alebo odcudzenia kľúčov od vozidla je potrebné stratu nahlásiť na polícii v mieste straty alebo krádeže. Následne kontaktujte prenajímateľa a dohodnite s ním ďalší postup.

image description
Čo mám urobiť, ak sa mi vozidlo pokazí?

Naše vozidlá sú pravidelne servisované a max. 1 rok staré, takže takýto prípad bude skôr výnimkou. Keďže sú vozidlá v záruke výrobcu, kontaktujte prenajímateľa a dohodnite ďalší postup.